Stocks-RETA-Reata Pharmaceuticals Inc

RETA Reata Pharmaceuticals Inc

171.74 -0.26 (-0.15%)
Rynek otwartyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Reata Pharmaceuticals Inc decreased o 80.71% i osiągnął poziom 2.22M. Zysk netto decreased o 4.88% do -311.90M. Wartość aktywów netto decreased o 135.32% do -65.70M, a zysk na akcję decreased z -8.19 do -8.54.
RETA Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
91.58%
Marża zysku netto
-4,130.95%
Marża operacyjna
-1,455.08%
Zwrot z inwestycji
-58.18%