Stocks-RTN.L-Restaurant Group PLC

RTN.L Restaurant Group PLC

64.6030 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Restaurant Group PLC increased o 38.71% i osiągnął poziom 883.00M. Zysk netto decreased o 78.39% do -68.50M. Wartość aktywów netto decreased o 13.58% do 380.00M, a zysk na akcję decreased z -0.05 do -0.09.
RTN.L Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
12.96%
Marża zysku netto
-8.77%
Marża operacyjna
8.23%
Zwrot z inwestycji
-5.44%