Inwestowanie w akcje: jak sprzedawać

A zatem udało Ci się zainwestować – ale co teraz? W tym poście wyjaśnimy proces sprzedaży posiadanych akcji.

Na eToro akcje są przedmiotem obrotu w czasie rzeczywistym i w godzinach otwarcia rynku. Po zamknięciu rynku można składać zlecenia za pośrednictwem platformy, ale pozycje zostaną otwarte dopiero po otwarciu rynku. Aby kupić akcje wybranej spółki, przejdź na jej stronę i kliknij opcję „Inwestuj”.

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno podręczne, w którym można określić kwotę inwestycji, poziomy stop loss („zatrzymaj straty”) i take profit („realizuj zysk”) oraz wysokość dźwigni.

 Następnie akcje pojawią się w Twoim portfelu. Jeśli chcesz zamknąć pozycję i sprzedać je, przejdź do portfela i kliknij czerwony znak „X” obok właściwego symbolu akcji.

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzykuj tylko tyle kapitału, ile możesz stracić. Niniejsza treść nie stanowi porady inwestycyjnej.

Po kliknięciu „X” pojawi się okno podręczne ze szczegółowymi informacjami o stanie pozycji w momencie zamknięcia, w tym o całkowitym zysku/stracie:

O czym musisz pamiętać:

– Zlecenia po cenie rynkowej będą realizowane według aktualnego kursu rynkowego, chyba że przy składaniu zlecenia ustalono inaczej.

– Po potwierdzeniu zamówienia można je anulować, przechodząc wybierając opcję „Zlecenia rynkowe” z poziomu portfela.

Inwestowanie w kontrakty CFD. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzykuj tylko tyle kapitału, ile możesz stracić. Powyższe informacje nie stanowią porad inwestycyjnych.

42144 Widoki