Wprowadzenie zlecenia Trailing Stop Loss („Strata stop – kroczące”)

W ciągu ostatnich kilku miesięcy inwestorzy korzystający z wirtualnego portfela mieli okazję zapoznać się z tym zleceniem i sprawdzić, jak ono działa. Teraz chcielibyśmy z przyjemnością obwieścić, iż zostało ono wprowadzone również w trybie portfela rzeczywistego.

Zanim jednak przejdziemy dalej, pozwólcie, że wrócimy na chwilę do podstaw i odpowiemy na kilka istotnych pytań.

Co to jest zlecenie Trailing Stop Loss („Strata stop – kroczące”)?

Trailing stop loss to rozwiązanie mające na celu ochronę zysków poprzez umożliwienie utrzymywania otwartej pozycji i osiągania zysków, dopóki cena utrzymuje oczekiwany kierunek, oraz zamknięcie pozycji, gdy się on zmieni.

Przykłady Inwestor otwiera pozycję długą na parze EURUSD na poziomie 1,1000, ustawia limit zlecenia Stop Loss („Strata stop”) na 1,0900 (100 pipsów do uruchomienia Stop Loss) i zaznacza w polu wyboru zlecenie Trailing Stop Loss („Strata stop – kroczące”).

Każdy ruch kursu pary EURUSD w oczekiwanym kierunku o jeden pips (np. 1,1001) powoduje odpowiednio zmianę poziomu zlecenia SL (np. 1,0901). Jeśli kurs zmieni się o kolejne 50 pipsów w oczekiwanym kierunku (1,1051), również poziom w zleceniu SL zostanie zaktualizowany (1,0951).

Jeśli w tym momencie kurs EURUSD zacznie spadać, na przykład osiągając 1,1020, poziom zlecenia SL nie zmieni się, utrzymując wartość 1,0951. Zlecenie SL zostanie zaktualizowane jedynie wówczas, gdy kurs przekroczy najwyższy osiągnięty punkt (1,1051). Tym samym, jeśli kurs pary EURUSD osiągnie 1,1120, poziom złożonego zlecenia SL zostanie zaktualizowany do 1,1020, efektywnie blokując 20 pipsów zysku.

Jak ustawić zlecenie Trailing Stop Loss?

Podczas otwierania pozycji należy ustawić odpowiedni poziom w zleceniu Stop Loss i po prostu zaznaczyć w polu wyboru zlecenie Trailing Stop Loss. Po zaznaczeniu pola „Trailing Stop Loss” odległość między kursem otwarcia a ustalonym poziomem zlecenia Stop Loss zostanie automatycznie zablokowana. W tym miejscu należy pamiętać, że zlecenie trailing stop loss działa jedynie w transakcjach otwartych samodzielnie, natomiast mechanizm działania zleceń Copy Stop Loss pozostaje taki sam.

How to set the TSL

Zlecenie TSL można w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć, wprowadzając zmiany w ustawieniach na ekranie otwartych transakcji.

Należy zauważyć, że zlecenie to jest dostępne tylko na nowej platformie eToro. Inwestorzy nadal używający starej wersji aplikacji — właśnie nadszedł czas, byście zaczęli korzystać z nowej!

Inne ważne zmiany

Zmiany minimalnych limitów kopiowania

Ostatnio zmieniliśmy limity kopiowania, aby zoptymalizować jego mechanizm. Nie będzie już można skopiować inwestora, jeśli średnia wielkość kopiowanej transakcji w stosunku do dokonywanej kopii będzie mniejsza niż 1 USD.

Minimalna wielkość kopiowanej transakcji wynosi 1 USD, co uniemożliwi kopiowanie inwestorów, których transakcji nie da się skopiować, a to przełoży się na lepsze i bardziej zsynchronizowane kopiowanie.

Przykład:

Inwestor ma w zrealizowanym kapitale własnym 10 tys. USD i zawiera większość transakcji na poziomie 50 USD, co stanowi 0,5% jego zrealizowanego kapitału. Inwestor B chce go skopiować, angażując tylko 100 USD, co powoduje, że średnia wielkość pozycji osiąga poziom 0,5 USD Ponieważ średnia wielkość transakcji jest mniejsza niż 1 USD, możemy założyć, że większość pozycji nie zostanie otwarta. Po wprowadzeniu nowych limitów inwestor B nie będzie mógł rozpocząć kopiowania, dopóki nie zwiększy kwoty do poziomu 200 USD, tak by średnia wielkość kopiowanej pozycji osiągnęła przynajmniej 1 USD. W rezultacie Inwestor B musi zdecydować, czy nadal chce kopiować Inwestora A, przeznaczając na to większą kwotę.

Możliwość wpłaty bezpośrednio z wyskakującego okna otwartych pozycji

W przypadku gdy inwestor zechce zawrzeć transakcję w kwocie przekraczającej poziom obecnie dostępnych środków, zostanie poproszony o dokonanie wpłaty bezpośrednio z wyskakującego okienka otwartych pozycji. Należy wybrać kwotę wpłacanych środków, a po zakończeniu procesu wpłaty nastąpi powrót do okienka otwartych pozycji, gdzie będzie można dokończyć konfigurowanie otwartej wcześniej pozycji.

Funkcja ta ułatwia szybkie uzupełnianie środków, co ma kluczowe znaczenie podczas otwierania pozycji.

Zapraszamy inwestorów do zalogowania się na swoje rachunki i wypróbowania nowych funkcji.

Cenimy opinie naszych inwestorów i traktujemy je jako kluczową część naszego procesu rozwoju, dlatego prosimy: opowiedzcie nam o swoich wrażeniach!

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzykuj tylko tyle kapitału, ile możesz stracić. Powyższe informacje nie stanowią porad inwestycyjnych.