Inwestowanie w akcje na eToro – to, co najlepsze z dwóch światów

eToro oferuje Ci możliwość inwestowania w kontrakty CFD na akcje oraz kupowania akcji spółek. Możesz też zdecydować się na obydwie formy inwestowania jednocześnie.

Kupowanie akcji na eToro

Platforma eToro zapewnia inwestorom z całego świata unikatową okazję do uzupełnienia posiadanego portfela aktywów inwestycyjnych o akcje. Począwszy od pierwszych tygodni roku 2018 każde nielewarowane zlecenie ZAKUPU będzie skutkować zakupem aktywów bazowych przez eToro — następnie będą one przechowywane na stosownym rachunku prowadzonym pod nazwiskiem klienta. Zasada ta dotyczy też inwestycji w fundusz CopyPortfolio lub kopiowania inwestora: jeżeli kopiowany inwestor kupi akcje, automatycznie staniesz się właścicielem części posiadanych przez niego aktywów.

Inwestowanie w kontrakty CFD na akcje na eToro

Inwestowanie w ulubione marki na eToro jest naprawdę łatwe. Po prostu wybierz spółkę, a następnie wybierz rodzaj pozycji, którą chcesz otworzyć (kupno/sprzedaż), podaj kwotę inwestycji i dźwignię (do 1:10), ustaw poziom realizacji zysku Take Profit i zatrzymania straty Stop Loss oraz kliknij opcję „Otwórz pozycję”. Twoja inwestycja zostanie natychmiast zrealizowana, o ile nie zlecisz otwarcia pozycji po określonym kursie przyszłym, w którym to przypadku zlecenie zostanie wykonane wyłącznie wówczas, gdy kurs wybranych akcji osiągnie taki poziom.

Warto pamiętać, że w przypadku zakupu akcji z wykorzystaniem dźwigni lub zajmowania pozycji krótkiej na akcjach pozycja podlega niewielkiej opłacie z tytułu rolowania na kolejne dni — szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć na naszej stronie z zestawieniem opłat i prowizji.

Wszystkie zlecenia inne niż KUP z dźwignią 1x, takie jak sprzedaż krótka lub lewarowanie, oznaczają zakup kontraktu na różnice kursowe (CFD). W przypadku zawarcia takiego kontraktu sprzedający (eToro) jest zobowiązany do zapłaty na rzecz kupującego (Ciebie — inwestora) różnicy pomiędzy bieżącą wartością akcji a jej wartością w momencie podjęcia przez Ciebie decyzji o zakończeniu obowiązywania kontraktu, tj. zamknięciu pozycji. Jeśli różnica okaże się ujemna (tj. wartość akcji zmaleje), kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kwoty różnicy na rzecz sprzedającego i vice versa. Zakup kontraktu CFD na akcje nie oznacza ich rzeczywistego zakupu.

Zalety inwestowania w akcje i ich posiadania na platformie eToro

  • Zaufanie – Twoje akcje zapisane są na Twoje nazwisko w firmie podlegającej regulacjom UE.
  • Ubezpieczenie – Twoje środki są ubezpieczone zgodnie z regulaminem Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC).
  • Dywidendy – jeżeli wybrana spółka wypłaci dywidendy, saldo Twojego rachunku zostanie skorygowane odpowiednio do Twojego stanu posiadania.
  • Brak opłat – zakup akcji na eToro oznacza, że nie musisz płacić za składanie zleceń ani utrzymywanie aktywów na rachunku.
  • Łatwość obsługi – uzyskuj dostęp do swojego portfela i zarządzaj jego zawartością z dowolnego urządzenia.
  • Dywersyfikacja– stwórz portfel akcji, kryptowalut, surowców i innych aktywów.