Se lansează: comisioanele overnight unificate pe categorii

Reține că modificările comisioanelor se aplică întotdeauna pozițiilor deschise. Comisioanele pot fi actualizate oricând, fără notificare prealabilă, în funcție de condițiile pieței. Te încurajăm să vizitezi periodic Pagina despre comisioanele eToro pentru a fi permanent la curent cu comisioanele actualizate.

La eToro încercăm constant să-ți îmbunătățim experiența de tranzacționare, oferindu-ți o platformă care operează într-un mod transparent și care menține, în același timp, o interfață ușor de utilizat. O metodă pentru a face acest lucru este de a unifica multe dintre comisioanele de reînnoire overnight și de weekend, cu o unică formulă utilizată pentru fiecare clasă de active. În acest fel, poți să determini cu ușurință exact ce comisioane plătești și să ai o înțelegere clară a finanțelor tale în cadrul platformei.

Deși acțiunile, ETF-urile și criptomonedele sunt cumpărate și vândute pe eToro astfel încât traderul deține activele subiacente (în cazul pozițiilor LONG, fără efect de levier), alte active și pozițiile SHORT sau poziții cu efect de levier pentru acțiuni și ETF-uri sunt tranzacționate ca CFD-uri ce presupun comisioane de reînnoire.

Reține: Noile comisioane intră în vigoare la 8 iulie 2018.

Ce facem pe eToro?

Unificăm comisioanele pentru mai multe categorii de active, utilizând o singură formulă pentru grupuri specifice. Astfel, în loc să caute cum să calculeze comisioanele de reînnoire pentru fiecare tip de activ, traderii pot utiliza acum o singură formulă pentru un grup de instrumente mult mai mare.
Indiciu: când deschizi o tranzacție cu CFD, comisioanele overnight și de reînnoire vor apărea în partea inferioară a ferestrei pop-up „Deschide tranzacție”.

Overnight Fee

Cum se calculează comisioanele?

Formula este diferită pentru fiecare categorie de active. Comisioanele sunt calculate în funcție de condițiile de pe piață și se pot modifica zilnic, rata aplicându-se până la următoarea calculație. Iată o detaliere a noilor formule:

Indici
Pentru pozițiile BUY (long): (unități * preț) * (3% + LIBOR)/365
Pentru pozițiile SELL (short): (unități * preț) * (3% – LIBOR)/365

Practic, pentru pozițiile pe termen lung, luăm numărul de unități cumpărate, îl înmulțim cu prețul fiecărei unități, apoi rezultatul îl înmulțim cu comisionul eToro adăugat ratei LIBOR lunare (o rată internațională a dobânzii, folosită de bănci pentru împrumuturi) la momentul calculului. Rezultatul este apoi împărțit la 365, pentru a reflecta comisionul zilnic. Pentru pozițiile SHORT, rata LIBOR este scăzută din comisionul eToro.

Exemplu: Annie cumpără 1 unitate SPX500 (cotată la prețul de 2.500 USD), iar rata actuală LIBOR este 1,9597%.
Ecuația va arăta astfel: (1 * 2.500 USD) * (3% + 1,9597%)/365 = 0,3397 USD

Prin urmare, comisionul de reînnoire overnight pentru respectiva poziție va fi 0,3397 USD pe noapte .

Contracte spot pentru metale și valute
Pentru pozițiile BUY (long): (unități * preț) * (MU /365) + (unități * rata Tom-Next)
Pentru pozițiile SELL (short): (unități * preț) * (MU /365) – (unități * rata Tom-Next)

Pentru pozițiile LONG, numărul de unități este înmulțit cu prețul fiecărei unități, apoi înmulțit cu valoarea zilnică a comisionului anual eToro (MU), care este 1,5% pentru contractele spot pentru metale și 1% pentru valute. Apoi, numărul de unități este înmulțit cu rata Tom-Next, care este un curs standard, pe termen scurt, pentru tranzacționarea de tip spot a metalelor și valutelor. Pentru pozițiile SHORT, termenul „numărul de unități înmulțit cu rata Tom-Next” din ecuație se scade din comision.

Exemplu: Bob cumpără 1 unitate de Aur (cotată la prețul de 1.300 USD), iar rata actuală Tom-Next este 0,07 USD.
Ecuația va arăta astfel: (1 * 1.300 USD)*(1,5%)/365 + (1 * 0,07 USD) = 0,1234 USD

Comisionul overnight pentru respectiva poziție este de 0,1234 USD.

Contract spot pentru energie electrică

eToro oferă o grilă de prețuri pentru contractele spot CFD pentru petrol (OIL) și gaze naturale (NATGAS) care îți permite să deschizi poziții ce nu sunt supuse unui contract care expiră.

Prețul CDF-ului spot este construit pe baza următoarelor două contracte futures pentru mărfurile subiacente. Contractul futures cu data de expirare cea mai apropiată se numește Front. Contractul futures cu următoarea dată de expirare se numește Next. Imediat ce contractul anterior expiră, prețul pe care ți-l oferim este cel corespunzător contractului Front din luna respectivă. Atunci când contractul Front din luna respectivă expiră, contractul Next pentru luna în cauză devine contractul Front al lunii.

Între aceste două date de expirare, prețul se deplasează treptat de-a lungul curbei dintre prețul Front și prețul Next, indiferent de forțele de pe piață. Pentru a compensa profitul sau pierderea realizată în urma acestei deplasări, comisionul overnight aplicat de eToro pentru petrol (OIL) și gaze naturale (NATGAS) include o ajustare care creditează sau debitează deplasarea efectuată într-o zi de-a lungul curbei.

Pentru pozițiile BUY (long): -{[(comision % * preț) / 365] + [1/nr.zile * (Next – Front)]} * unități

Pentru pozițiile SELL (short): -{[(comision % * preț)/365] – [1/nr.zile * (Next – Front)]} * unități

Comisionul anual exprimat în procente este adăugat prețului curent al instrumentului (de exemplu, petrol) și este apoi împărțit la 365, pentru a reflecta comisionul zilnic. Pentru poziții LONG, se adaugă la acesta rezultatul unei ecuații în care 1 este împărțit la numărul de zile dintre data de expirare a contractului curent (front) și a următorului contract pentru instrumentul spot pentru energie și apoi înmulțit cu diferența dintre prețurile celor două contracte. Numărul care rezultă este apoi înmulțit cu numărul de unități tranzacționate prin poziția respectivă, pentru a reflecta comisionul overnight. Toate numerele negative reprezintă un comision; toate numerele pozitive reprezintă o sumă creditată.

Catherine cumpără o unitate de petrol. Prețul curent este 65 USD, iar comisionul curent este 2,5%. Contractul curent (front) expiră în 22 zile, iar în acesta, petrolul are un preț de 64 USD. Contractul următor expiră în 52 de zile, iar în acesta, petrolul are un preț de 67 USD.

Ecuația va fi: -{[(0,025 * 65) / 365] + [1/30 * (67-64)]} * 1

Rezultă un comision overnight pentru această poziție de -0,1044 USD

Reține: explicația de mai sus corespunde unei curbe ascendente pentru contracte futures. În cazul curbei descendente, comisioanele pentru pozițiile BUY și SELL se inversează.

Cum te afectează acest lucru?

Aceste comisioane se aplică tuturor pozițiilor în valută, indici și mărfuri păstrate peste noapte sau peste weekend. Comisionul overnight pentru fiecare poziție este afișat în mod clar la deschiderea unei noi poziții.

Ne dăm seama că nu toți traderii noștri calculează manual comisioanele overnight pentru fiecare dintre pozițiile lor. Cu toate acestea, deoarece una dintre valorile noastre de bază este transparența, vrem să înțelegi clar cum sunt calculate comisioanele. Sperăm că acum ai dobândit o înțelegere mai bună a comisioanelor noastre și înțelegi faptul că acesta nu este un număr arbitrar adăugat pozițiilor tale, ci, de fapt, un comision calculat utilizând rate standard în industrie.

Capitalul tău este expus riscului. Acest text nu constituie consultanță pentru investiții. Tranzacționare CFD.