Vad är CFD-handel?

CFD-handel på eToro

Under det senaste årtiondet har CFD:er (Contracts For Difference) blivit det mest populära sättet för onlineinvesterare att handla aktier, råvaror, index och valutor. Som med allt som växer så fort, finns det mycket felinformation om CFD:er. Här går vi tillbaka till grunderna för att förklara vad CFD-handel är och vad det innebär för investerare som dig själv.

De flesta tillgångar på eToro handlas som CFD:er och verkställs under specifika marknadstimmar.

Vad är en CFD?

CFD står för ”Contract for Difference”. För att uttrycka det enkelt är en CFD en överenskommelse mellan dig själv och en mäklare att betala varandra skillnaden mellan priset på en tillgång (som guld, EUR/USD, Microsoft-aktie etc.) när kontraktet tecknas och dess senare pris när du bestämmer dig för att säga upp kontraktet, d.v.s. stänga affären.

Det innebär att du inte äger den faktiska tillgången utan att du gör ett kontrakt med ägaren (i det här fallet handelsplattformen) att fastställa skillnaden mellan er när affären har slutförts.

Detta öppnar dörren för många möjligheter, såsom fraktioner av aktieinnehav, korta order på tillgångar som inte erbjuder korta order och mycket mer.

Hur fungerar CFD:er?

Logiken bakom CFD-handel är ungefär densamma som att investera på någon annan marknad, såsom aktiemarknaden. Om aktiekursen stiger med 10 %, gör din investering också det. Om aktiekursen däremot sänks med 10 %, förlorar din investering också 10 % i värde.
Med CFD:er är den stora skillnaden att din investering nu är ett kontrakt som ger dig mer flexibilitet än att äga själva aktien. Du kan använda hävstångseffekt, ställa in Stop Loss- och Take Profit och välja när du ska realisera din vinst/förlust genom att stänga affären.
När du investerar i aktier som använder CFD:er utan hävstång (1:1), utgör inte kontraktet mer risk än om du investerar i själva aktien.

Kan jag bara göra vinst när priserna går upp?

Nej. En av de stora fördelarna med att investera i CFD:er, istället för på råvaru- eller aktiemarknaderna, är att du även kan dra nytta av fallande marknader. Kom ihåg att CFD är ett kontrakt för skillnad, men den skillnaden kan gå i båda riktningarna. Du kan investera i möjligheten att priserna går upp (”köpposition” eller ”lång” order) eller ner (”säljposition” eller ”kort” order) enligt vad du tror kommer att hända.

Är minsta investeringen i aktien samma som dess marknadspris?

Nej. CFD:er gör det möjligt att investera mindre belopp på de marknader du väljer. Med CFD:er behöver du inte köpa eller äga ett instrument, så du är inte begränsad av de höga priserna på vissa aktier eller råvaror. Även om priset på Google-aktien till exempel är 1 000 dollar kan du på eToro investera i Google med så lite som 50 dollar (med hävstång på 1:10) och äga 500 dollars värde i Google-aktier. Det är en av de största fördelarna med att använda CFD:er.

Finns det tillgångar som är unika för CFD:er?

Ja. Index som exempelvis DJ30 eller SPX500 är inte fysiska tillgångar – du kan inte äga en del av ett index. Men med CFD:er kan du spekulera på indexresultat, vilket gör det möjligt för dig att investera inte bara i en aktie utan i hela sektorer av nationella ekonomier.

Är CFD:er mer riskfyllda än traditionella marknadsinvesteringar?

Nej. Alla finansiella investeringar innebär risk och CFD:er är inte annorlunda. CFD:er blir bara riskfyllda om du använder hävstångseffekt, vilket ökar din marknadsexponering. På eToro kan du till exempel investera i alla tillgångar utan hävstångseffekt.

Är CFD:er nödvändiga för Copy Trading?

Ja. CFD:er ger flexibiliteten som gör det möjligt att utföra kopierade affärer samtidigt som exakta proportioner behålls mellan kopierarens allokerade pengar och den kopierade handlarens konto. Om du kopierar en handlare med 100 dollar utan CFD:er och investerar en del av hans konto i Google-aktier, skulle du exempelvis inte kunna kopiera den affären, eftersom en Google-aktie för närvarande kostar över 500 dollar.

Vad är skillnaden mellan CFD och ETF?

Även om det finns likheter mellan CFD och ETF (börshandlade fonder), är de ganska annorlunda. Likheten är att båda är derivat: ETF är en fond som aggregerar olika finansiella tillgångar i ett instrument som kan handlas, medan en CFD är ett kontrakt om en prisförändring för en viss tillgång – vilket innebär att du i båda fallen faktiskt inte kan köpa de underliggande tillgångarna. Men medan ETF:er består av finansiella institutioner som följer en viss marknadsstrategi (ofta använd för att säkra risk), erbjuds CFD:er av en mäklare för att ge privata användare tillgång. Liksom ETF:er kan CFD-handel användas för att skapa en portfölj som följer en marknadsstrategi, vilket ger användaren absolut kontroll över de tillgångar de väljer att hålla och gör det möjligt för dem att hantera sina egna risker.