Vad är adressbevis?

För att verifiera ditt konto måste du tillhandahålla ett separat dokument (annat än ditt identitetsbevis) som bekräftar din nuvarande adress, till exempel en elräkning eller ett kontoutdrag.

Dokumentet måste ha utfärdats i eToro-kontoinnehavarens namn under de senaste sex månaderna och måste innehålla följande information:

a. Ditt namn
b. Din nuvarande bostadsadress
c. Utfärdandedatum

Vi godtar alla räkningar eller handlingar som utfärdats av ett finansiellt institut, ett elbolag, en statlig myndighet eller en rättslig myndighet. Om din räkning eller ditt dokument är tillgängligt online kan du skicka det till oss antingen som en PDF-fil eller som en skärmdump.

 

Följande dokument kan användas som adressbevis:

  • Bank-/kreditkortsutdrag/bankreferensbrev
  • El-, vatten-, gas- eller telefonräkning
  • Brev/skattesedel från skattemyndigheten
  • Brev från försäkringskassan
  • Ett officiellt brev från din arbetsgivare eller skola som bekräftar din adress


Vilka dokument godkänner vi inte?

  • Kvitton
  • Fakturor på inköpta varor
  • Handskrivna räkningar
  • Försäkringsräkningar


Dokumenten kan skickas in på ditt språk och laddas upp här.