Vad är adressbevis?

För att verifiera ditt konto måste du tillhandahålla en separat handling (som inte är ditt identitetsbevis) som bekräftar din nuvarande bostadsadress.

 

Denna handling måste vara utfärdad i namnet på innehavaren av eToro-kontot och daterat inom de senaste sex månaderna (med undantag för giltiga statligt utfärdade id-handlingar, såsom ett körkort), och måste innehålla följande information:

 

a. Ditt namn

b. Din nuvarande bostadsadress

c. Utfärdandedatum

d. Utfärdande myndighet

e. En hänvisning till den utfärdande myndigheten (logotyp, kontaktinformation, webbplats etc.)

 

Vi godtar handlingar som utfärdats av en bank, ett elbolag, en statlig myndighet eller en rättslig myndighet. Om din räkning eller ditt dokument är tillgängligt online kan du skicka det till oss antingen som en PDF-fil eller som en skärmdump.

 

Följande dokument kan användas som adressbevis:

  • El-, vatten-, gas-, telefon- eller interneträkning
  • Körkort/uppehållstillstånd/nationellt id-kort/statligt id-kort
  • Bank-/kreditkortsutdrag/bankreferensbrev
  • Utskick/räkning från skattemyndigheten
  • Brev från försäkringskassan
  • Ett officiellt brev från din arbetsgivare eller skola som bekräftar din adress, stämplat och undertecknat.

 

Vilka dokument godkänner vi inte?

  • Pensions- eller försäkringshandlingar
  • Kvitton
  • Fakturor på inköpta varor
  • Handskrivna räkningar

 

Dokumenten kan skickas in på ditt språk och laddas upp här.