Vad är en spread?

En spread är skillnaden mellan bästa säljpris (sell) och bästa köppris (buy) (det är den provision som mäklaren tar för varje position).

Till exempel, om säljpriset är 1,2636 och köppriset 1,2638 så är spreaden skillnaden mellan de två: 2 pips.