Vad är en pip?

Pip är en förkortning för ”punkt i procent”. En pip är en måttenhet för prisrörelser. Vi använder pips för att mäta förändringen i priset för en valuta i förhållande till en annan.

 

En pip är den minsta prisförändringen som en given växelkurs kan göra, och avser sålunda den sista siffran i ett pris.

 

Till exempel, om EUR/USD rör sig från 1,1190 till 1,1191 skulle detta vara en rörelse av 1 pip i växelkursen.

 

Mer information om hur man beräknar värdet på en pip finns här.