Vad är en väntande order?

En väntande order (eller limitorder) är en order placerad i systemet som syftar till att verkställas när din valda målkurs har uppnåtts.

En order verkställs om den aktuella marknadskursen för ett instrument når den valda målkursen. Den kan utföras inom ett intervall från denna kurs beroende på marknadsrörelser och volatilitet.

Den här typen av order förblir öppen tills den är verkställd eller tills du bestämmer dig för att stänga den.

 

För att öppna en order, välj ett instrument och öppna affärsfönstret (Trade).

 

När den marknad du vill investera i är öppen, är det förinställda alternativet att öppna en affär, inte en order.

Om du vill öppna en väntande order och välja i vilken kurs den ska genomföras, klicka på TRADE och välj Order från rullgardinsmenyn:

 

När den marknad du vill investera i är stängd, vilket kan inträffa under helger och andra tillfälliga marknadsavbrott, är det förinställda alternativet att öppna en marknadsorder. Att lägga en marknadsorder innebär att affären verkställs till första tillgängliga pris när marknaden öppnas.

Om du vill öppna en väntande order och välja till vilken kurs den ska genomföras, klicka på RATE:

 

Du kan sedan välja:

  • Om du vill att ordern ska genomföras i en SÄLJ- eller KÖP-position.
  • Den kurs i vilken du vill att ordern ska genomföras i en position. Tänk på att om marknaden är volatil kan en väntande order genomföras nära din målkurs. Ordrar är inte garanterade: under extremt volatila perioder kan marknadens prisspann hoppas över, och ordern genomförs då inte. Mer information finns här, och i våra Användarvillkor, avsnitt 1.18.
  • Det belopp i US-dollar (eller enheter) du vill investera i positionen.
  • Du har angett Stop Loss, Hävstång och Take Profit.

När du har klickat på ”Skapa order”, kan det utnyttjade beloppet inte längre användas för att handla, eftersom orderbeloppet anses vara ”reserverat” kapital, såvida du inte avbryter ordern.

 

Mer detaljer kring ordrar hittar du här.