Vad är stop loss?

Stop loss är ett riskhanteringsverktyg för att skydda din investering. Det är obligatoriskt på varje position med undantag för kryptovalutor och verkliga tillgångar.

 

Det är en justerbar order att stänga affären när marknaden rör sig med ett visst belopp mot din position. Den hjälper dig att minimera dina förluster om marknaden rör sig i motsatt riktning till vad du förväntade dig.

 

Du kan ställa in din stop loss enligt en viss nivå på marknaden (kurs) eller som ett penningbelopp. Den visas även som en procentandel av din ursprungliga investering i handelsfönstret.

 

Under normala marknadsförhållanden, när marknaden når din begärda kurs och du har förlorat det förutbestämda beloppet, kommer stop loss-ordern att utlösa och automatiskt stänga din position.

 

Men en inställd stopp loss kan inte garanteras. Under instabila perioder då toppar, marknadsavbrott och glidning kan uppstå på grund av marknadsförhållanden, kan det hända att din stop loss inte utlöses vid din begärda kurs. Om din inställda stop loss inte omsätts på marknaden på grund av en sådan händelse kommer den att utlösas till nästa tillgängliga kurs.

 

Vi kompenserar inte för dessa fall eftersom vi inte kan påverka marknadsförhållanden eller händelser. Se avsnitt 4.4 i våra användarvillkor för mer information.