Vad är stop loss?

Stop Loss (SL) är ett riskhanteringsverktyg som syftar till att skydda din investering.

 

Det är en instruktion att stänga en affär till en viss kurs, om priset går mot dig, för att förhindra ytterligare förluster. Om marknaden når din begärda kurs och du har förlorat det förutbestämda beloppet, kommer Stop Loss-ordern att utlösas och automatiskt stänga din position.

 

En Stop Loss är obligatorisk för alla positioner förutom KÖP-positioner utan hävstång.

 

Du kan ställa in din Stop Loss till en viss kurs på marknaden eller som ett penningbelopp.  Standard-Stop Loss på de flesta affärer är 50 % av positionsbeloppet. Med andra ord, om värdet på din position sjunker till 50 % av det investerade beloppet utlöses din Stop Loss och positionen stängs automatiskt.

 

Du kan justera din Stop Loss när som helst medan affären är öppen.

 

Under normala marknadsförhållanden är en inställd Stop Loss inte garanterad. När marknaden är volatil, kanske den Stop Loss-kurs du begärde inte handlas på marknaden. I detta fall utlöses din Stop Loss vid nästa tillgängliga kurs. Resultatet är att du kan förlora mer än du hade tänkt dig på affären. Vi kompenserar inte för dessa fall eftersom vi inte kan påverka marknadsförhållanden eller händelser.

 

Maximal Stop Loss som tillåts när du öppnar en position är 50 % av positionsbeloppet (med undantag för KÖP-positioner utan hävstång). Begränsningen minskar den eventuella risken för ditt kapital i händelse av kraftiga marknadsrörelser. Det är möjligt att utöka din Stop Loss utöver denna gräns när affären är öppen. Om du gör detta debiteras pengar från ditt tillgängliga saldo som en del av vår underhållsmarginal, som fungerar som ett extra säkerhetsnät för din affär.

 

Se också: