Är variabla spreadar unika för eToro eller tillgängliga över hela branschen?

Variabla spreadar är inte unika för eToro, det är en branschövergripande praxis. Vissa mäklare och banker använder medelvärden eller typiska spreadar, men i allmänhet mottas variabla spreadar på detta sätt från den förmedlande banken.