Kan jag köpa en aktie när marknaden är stängd?

När marknaderna är stängda kan du placera en marknadsorder, vilket är en order som gör det möjligt att öppna en position just när marknaden öppnas vid första tillgängliga kurs.

Du kan också lägga en vanlig order till ett visst pris.

Marknadsorder visas också i orderfliken på portföljsidan.