Hur kan jag se min handelshistorik?

Klicka på fliken Portfölj i sidofältet till vänster och klicka sedan på klockikonen för att komma åt din historik.

Under fliken Historik kan du se historiken över dina stängda affärer, tidigare kopierade handlare och CopyPortfolios.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

 

Du kan ställa in tidsramen för de affärer du vill visa – standard är 30 dagar (30D).

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/6/history%2030d.JPG

 

Klicka på filterikonen för att visa information om endast en typ av dina aktuella investeringar (manuella affärer eller kopierade handlare och CopyPortfolios). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/2/Buttons%20-%20Filter.PNG


 

Du kan klicka på listikonen för att se en lista över alla enskilda affärer som stängts under den valda perioden. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/3/Buttons%20-%20List.PNG

I den här vyn visar ikonen till vänster på skärmen bredvid varje affär hur affären stängdes:

 

Om du klickar på inställningshjulet får du två alternativ:
https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/4/settings%20wheel.PNG

Klicka på Kontoutdrag för att generera en rapport över alla transaktioner mellan ett visst start- och slutdatum, som har gjorts på ditt konto (insättningar, uttag, positioner som öppnats och stängts etc.). Rapporten kan sedan exporteras till en PDF- eller Excel-fil.

Klicka på Anpassa för att justera vilken information du ser i historikvisning och arrangera om kolumnernas ordning (investerat belopp, vinst/förlust (i dollar eller procent), enheter, avgifter, slutvärde, öppningsfrekvens, öppningstid, slutpris, stängningstid, pipförändring och hävstång).