Hur betalas Popular Investors?

Popular Investors betalas enligt sin nivå, den 10:e i varje månad.

Betalningarna för alla Popular Investors skickas till deras eToro-konto och uttag görs automatiskt till deras betalningsmetod.

Popular Investors betalas utifrån sina förvaltade tillgångar, men betalningar återkallas vid brott mot Popular Investor-riktlinjerna eller om kraven inte är uppfyllda. Detta inkluderar: brott mot reglerna om hävstångsbegränsningar eller riskpoäng, att inte uppfylla aktiekraven eller att vara respektlös mot andra/missbruka flödet.