Hur kan jag sälja något jag aldrig köpt?

När du investerar i CFD:er, investerar du i möjligheten att priset på en tillgång går upp eller ner. ”Köp” och ”Sälj” är de vanliga branschtermer som används för att beskriva denna typ av investeringar. ”Lång” och ”Kort” är alternativa termer för samma sak.