Marknadsorder

En marknadsorder innebär att affären verkställs vid första tillgängliga pris när marknaden öppnas.

Du kan öppna en marknadsorder när marknaden är stängd. Detta gäller för aktier samt för valutor, råvaror och index.

Detta innebär också att du nu kan kopiera under helgen och om du väljer att kopiera öppna positioner, kopieras alla öppna positioner när marknaden öppnas.

 

Det är dessutom viktigt att notera att denna förändring innebär att beloppet som tilldelas en order inte kommer att vara tillgängligt för handel, eftersom orderbeloppet betraktas som ”reserverat” kapital, såvida du inte avslutar ordern.