Förklaring av riskpoäng

Riskpoängen visar den risk investeraren tar och beräknas med hjälp av en speciell formel som vi har utvecklat här på eToro.

Resultatet beräknas för varje användare från 1 till 10, där 1 är den lägsta möjliga risken och 10 är den högsta möjliga risken.

Läs det här blogginlägget för en detaljerad förklaring.

De senaste ändringarna finns här