Vad är CopyPortfolios?

CopyPortfolios (tidigare CopyFunds) är eToros förstklassiga produktutbud som tar CopyTrading till nästa nivå.

 

Det finns tre typer av CopyPortfolio att välja mellan:

  • Top Trader CopyPortfolios som består av de mest framgångsrika handlarna på eToro, enligt en fördefinierad strategi.
  • Market CopyPortfolios som slår samman en utvald kombination av CFD:er, råvaror eller börshandlade fonder, enligt ett fördefinierat tema.
  • Partner CopyPortfolios som har skapats av våra partners, TipRanks, ett aktieanalysföretag inom programvara, WeSave, en fransk robotrådgivare och Meitav Dash, ett investeringsbolag värt flera miljarder dollar.

 

Den här nya tematiska investeringsstrategin är utformad för att hjälpa handlare att diversifiera sina portföljer, minimera långsiktig risk och dra nytta av nuvarande marknadsmöjligheter. Varje CopyPortfolio återbalanseras regelbundet för att få ut mesta möjliga av den tematiska handelsstrategi som den bygger på.

Det är viktigt att notera att varje person eller marknad under en CopyPortfolio räknas som en enda affär och att varje affär öppnas för dig med samma proportionella summa, som en procentandel av dina tilldelade medel, precis som att kopiera en handlare.

 

Vanliga frågor och svar

Vad är det lägsta belopp som man kan investera i en CopyPortfolio?

CopyPortfolios fungerar som ett flertal handlare som alla arbetar för dig på samma gång. På så vis kan många underliggande positioner öppnas för din räkning. Därför är minimibeloppet för att investera i CopyPortfolios 5 000 dollar.

 

Hur tar jag bort pengar?

Det är inte möjligt att ta bort en del av investeringen. Du måste i så fall stänga investeringen helt och hållet.

 

Kan jag stänga enskilda positioner i en CopyPortfolio?

Det är inte möjligt att stänga enskilda positioner i en CopyPortfolio. Du måste i så fall stänga investeringen helt och hållet.

 

Hur kan jag omsätta min vinst?

Vinst/förlust är live och återspeglas i ditt eget kapital som sådant. Du kan uppnå vinst genom att stänga din investering. Pengarna går till ditt saldo.

 

Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid återbalansering av en CopyPortfolio?

Värdet av individuella börshandlade fonder i en diversifierad portfölj rör sig över tid uppåt och nedåt, bort från sin målvikt. Till exempel stiger i allmänhet aktier snabbare på lång sikt än börshandlade fonder, så andelen aktier i din portfölj ökar i jämförelse med andelen börshandlade fonder. Återbalanseringsmekanismen stänger och öppnar positionerna regelbundet för att bibehålla allokeringsförhållandet och efterfölja CopyPortfolioens strategi.

 

När återbalanseras min CopyPortfolio?

Eftersom återbalanseringsperioderna varierar från en CopyPortfolio till en annan kan du titta på din CopyPortfolios prospekt för att få reda på din CopyPortfolios specifika återbalanseringsfrekvens.

 

Kostar det något att stänga en CopyPortfolio?

Till skillnad från traditionella investeringsföretag finns det inga förvaltningsavgifter förknippade med att investera i eller stänga CopyPortfolios. Den underliggande finansiella transaktionen som initieras av en CopyPortfolio åstadkommer dock en spread för eToro. Besök den här sidan för att se våra priser.


Mer information om CopyPortfolios finns här.