Vad är Copy Stop Loss?

Copy Stop Loss (CSL) är en funktion som ger dig möjlighet att effektivt hantera dina affärer genom att tillhandahålla riskhantering för varje kopieringsförhållande baserat på vinst-/förlustvärden i realtid. Det är i stort sett ett automatiserat riskkontrollsystem som låter dig ställa in kontroller för hela kopieringsförhållandet, till ett dollarvärde. CSL-beloppet representerar kopieringsbeloppet som måste nås för att hela kopieringen ska stängas automatiskt, INTE det belopp du är villig att förlora.

Till exempel:

Handlare A kopieras av handlare B med 100 dollar och en CSL på 60 dollar – vilket innebär att handlare B inte vill att kopieringsförhållandet ska förlora mer än 40 dollar innan CSL utlöses. Handlare A har två positioner: en som har tjänat 10 dollar och en annan som just sjunkit till -50 dollar. Vid den tidpunkten utlöses CSL och båda positionerna – den förlorande positionen och den vinnande positionen – stängs och kopieringsförhållandet med den handlaren avslutas.

CSL är förinställd på 60 %* av ditt eget kapital så att kopieringen stängs när du har förlorat 40 % av din investering. Genom att införa en förinställd CSL-inställning, ser vi till att du är mindre utsatt för risk och att du kan investera säkert och veta att en stor del av din investering är garanterad att komma tillbaka. Du kan redigera din CSL när du kopierar en handlare och när som helst därefter. Vid ändring av din CSL är det dock viktigt att tänka på att det nya värdet återspeglas som en procentandel av ditt eget kapital vid tidpunkten för ändringen och inte det ursprungliga tilldelade beloppet.

*Förinställd CSL i en CopyPortfolio är satt till 5 % av ditt investerade belopp så att CopyPortfolion stängs när värdet har sjunkit under 95 % av din investering.

Läs mer om funktionen här.