Vad är marginal?

Marginal är det belopp som du avsätter från ditt konto för att öppna en position.

 

På positioner med hävstång uttrycks marginalen ofta i procent av positionens exponering för marknaden.

 

Till exempel har en affär med ett investerat belopp på 500 dollar och en hävstång på x5 en exponering på 2 500 dollar. Marginalen är 500 dollar eller 20 %.