Vad är handel med ett klick?

”Handel med ett klick”-läget är ett mycket användbart verktyg för erfarna handlare som ger dem möjlighet att omedelbart öppna affärer, utan bekräftelse, med förutbestämda handelsparametrar (belopp, hävstång Stop Loss och Take Profit).

Du kan aktivera handel med ett klick genom att gå till ”Inställningar” och klicka på ”Trading”.

Klicka här för att läsa mer!