Hur många öppna affärer kan jag ha på mitt konto?

Du kan ha högst 2 000 positioner öppna på ditt konto.