Vilka är riskerna med aktiehandel i realtid?

Aktier kan röra dig betydligt under loppet av en enda dag. Normalt är rörelserna inte alltför stora, men vissa dagar, som vid offentliggörande av resultat eller när en större händelse som rör en viss tillgång inträffar, kan dessa rörelser överstiga 10 %.

Du bör vara medveten om att användningen av hävstång innebär en högre grad av risk eftersom hävstångseffekten ökar både vinster och förluster.