Vad är LIBOR?

LIBOR är den mest förekommande referensräntan som bankerna lägger på kortsiktiga lån sinsemellan. LIBOR står för London Interbank Offered Rate. Totalt 35 olika LIBOR-räntor publiceras varje dag, från dagslåneräntor till tolvmånadersräntor, baserade på fem olika valutor. eToro använder en månads LIBOR-ränta i USD för att beräkna aktiers dagslåneränta.


Läs mer om LIBOR-räntan och hur den beräknas genom att klicka här.