Vad är order?

På eToro-plattformen kan du utföra två typer av order: marknadsorder och väntande order.

Du kan öppna en marknadsorder när marknaden där du vill investera i är stängd. Detta sker under helgerna eller under andra dagliga marknadsavbrott. Att lägga en marknadsorder innebär att affären verkställs till första tillgängliga pris när marknaden öppnas.

Du kan öppna en väntande order när som helst och din order kommer att omvandlas till en position när marknaden når målkursen som du väljer i fönstret Öppna order. Den kan verkställas inom ett intervall för denna kurs beroende på marknadsrörelser och volatilitet. Det tillåtna intervallet varierar per instrument. För en fullständig lista över orderintervall per instrument kan du klicka på den här länken.

 

I din portfölj, klicka på de två motsatta pilarna för att se alla order som ännu inte har verkställts till positioner:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/8/Orders%202.PNG

Om du vill avbryta en order klickar du på det röda  X:et till höger. När ordern är avbruten frigörs pengarna som var avsedda för ordern i ditt kontosaldo och blir tillgängliga att handla med igen.