Hur beräknas nattavgifter på aktier?

För KÖP-positioner utan hävstång finns det inga rolloveravgifter.

För KÖP-positioner och SÄLJ-positioner med hävstång beräknas den dagliga avgiften baserat på affärens storlek (i enheter) enligt följande:

 

KÖP-position: Årlig ränta på 6,4 % + en månads LIBOR-ränta på KÖP-priset vid öppning, dividerat med 365

SÄLJ-position: Årlig ränta på 2,9 % + en månads LIBOR-ränta på SÄLJ-priset vid öppning, dividerat med 365

 

Låt oss ta en KÖP-investering på 10 enheter i AAPL som ett exempel. I skrivande stund är en månads LIBOR-ränta 1,55 % och KÖP-priset för AAPL är 174,00 dollar.

(6,4 % + 1,55 %) / 365 * 174,00 dollar = 0,03790 dollar per enhet

x 10 enheter = 0,38 dollar dagligen för denna affär

 

Låt oss nu se ett exempel på en SÄLJ-investering på 10 enheter i AAPL. I skrivande stund är en månads LIBOR-ränta 1,55 % och SÄLJ-priset för AAPL är 173,67 dollar.

(2,9 % + 1,55 %) / 365 * 173,67 dollar = 0,02117 dollar per enhet

x 10 enheter = 0,21 dollar dagligen för denna affär

 

Nattavgiften och storleken på affären i enheter listas i fönstret Öppna affär innan du bekräftar att du vill öppna affären.

 

Mer information om LIBOR finns här.

Mer information om enhetsberäkning finns här.