Stop Loss-begränsningar och underhållsmarginal

Maximal Stop Loss är 50 procent för alla affärer i enlighet med de nya restriktionerna från European Securities and Markets Authority (ESMA) som trädde i kraft den 1 augusti 2018.

Stop Loss-begränsningen minskar den eventuella risken för ditt kapital i händelse av kraftiga marknadsrörelser.

Du har möjlighet att öka din Stop Loss över de angivna gränserna när affären är öppen. Om du vill utöka din Stop Loss tas pengar till affären från ditt saldo som en del av funktionen ”underhållsmarginal”, som fungerar som ett extra skyddsnät för din affär.Observera att du inte kan utöka din Stop Loss om du inte har tillräckligt med pengar på ditt saldo.

 

Hur fungerar underhållsmarginalen?

Låt oss säga att du investerar 1 000 dollar i en affär med en Stop Loss med maximal tillåten förlust på 50 procent (vilket innebär att affären stängs när positionen når en förlust på 500 dollar). Om du vill öka din Stop Loss till 100 procent när affären är öppen, tas ytterligare 500 dollar från ditt saldo till det investerade beloppet, vilket innebär att det totala investerade beloppet blir 1 500 dollar och Stop Loss 1 000 dollar. Dessa extra 500 dollar är vad vi kallar ”underhållsmarginalen”.

Det är viktigt att komma ihåg att underhållsmarginalen alltid är baserad på det initiala beloppet. Om du redan har ökat storleken på affären du vill uppdatera, via tidigare SL-förlängningar, blir skillnaden större mellan det aktuella investerade beloppet och underhållsmarginalen på 50 procent.

 

Varför behöver vi en underhållsmarginal?

Vid marknadsvolatilitet kan priserna svänga uppåt och nedåt i stora steg. Om du sätter din SL till 100 % av det investerade beloppet och en plötslig marknadstopp inträffar, kan du därför förlora mer än vad du ursprungligen investerat. Underhållsmarginalen hjälper till att förhindra en sådan situation genom att pengar från ditt saldo används som en buffert för affären.