Vad är hävstång?

Hävstång, också kallat risknivå, är ett tillfälligt lån som mäklaren ger handlaren. Det gör att du som handlare kan öppna en större affär med ett mindre investerat kapital. Hävstång presenteras i form av en multiplikator som visar hur mycket större än det investerade beloppet en öppen position är.

Bästa sättet att förstå hävstångsfunktionen är med hjälp av ett exempel på hur den påverkar din möjlighet till vinst eller förlust. Om du handlar helt utan hävstång och investerar 1 000 dollar, kan du för varje 1-procentiga rörelse på marknaden tjäna eller förlora 10 dollar, vilket motsvarar 1 % av 1 000 dollar.

Om du, som jämförelse, investerar samma 1 000 dollar och har en hävstång på x10, är dollarvärdet på din position lika med 10 000 dollar.

1% av 10 000 dollar är lika med 100 dollar, så för varje 1-procentiga rörelse på marknaden kan du tjäna eller förlora 100 dollar.

 

När du öppnar en affär kan du bestämma om du vill använda hävstång eller inte. Olika instrument har olika maximala hävstångsbelopp, i enlighet med tillämplig lag, men eToro kan när som helst välja att minska den hävstångseffekt som erbjuds.

Följande maximala hävstångsbelopp definieras av European Securities and Markets Authority (ESMA) och gäller för privatkunder till eToro (Europe) Ltd (CySEC regulated) och eToro (UK) Ltd (FCA-reglerad) samt ytterligare jurisdiktioner där eToro verkar:

  • x30 för större valutapar (t.ex. EUR/USD)
  • x20 för mindre valutapar (t.ex. EUR/NZD), guld och stora index
  • x10 för råvaror med undantag för guld och mindre aktieindex
  • x5 för CFD-aktier och börshandlade fonder
  • x2 för kryptovalutor

 

Privatkunder som uppfyller vissa kriterier kan ansöka om att bli frivillig professionell kund för att inte omfattas av dessa begränsningar. Besök vår sida för professionella handlare eller relevant blogginlägg.

Det är viktigt att känna till att kunder med statusen frivillig professionell kund inte åtnjuter samtliga skyddsåtgärder som privatkunder har i enlighet med CySEC- respektive FCA-regleringarna. Vidare har kunder till eToro Australia Capital Pty andra maximala hävstångsbelopp och regleringsskydd.

 

Notera att användning av hävstång innebär en högre grad av risk eftersom hävstångseffekten ökar både vinster och förluster. Om du använder hävstång i en affär och marknaden går emot dig, blir din förlust per pip större än om du inte hade haft hävstång.

Mer information om hävstång finns på: https://www.etoro.com/sv/trading/academy/leverage-margin/

 

Klicka här för att ta reda på vilken reglering som gäller för ditt konto.