Vad är hävstång?

Hävstång är en strategi där en investerare använder belåning (lånar pengar) för att investera i vissa finansiella produkter, för att öka den potentiella avkastningen i en investering. Den möjliggör för handlaren att använda det temporära lånet för handla en större volym, men med ett mindre investeringskapital. 

Hävstång presenteras i form av en multiplicerare som visar hur mycket mer än den investerade summan som en position är värd. Multipliceraren visar hur mycket belåning (lånat kapital) som du lägger till din ursprungliga investering. 

Det bästa sättet att förstå hävstång är genom ett exempel på hur den påverkar din potentiella vinst eller förlust. Om du handlar utan hävstång alls och investerar 1 000 $ innebär det att för varje 1 % som marknaden rör sig så vinner eller förlorar du 10 $, vilket är lika med 1 % av 1 000 $.

I jämförelse, om du skulle investera samma 1 000 $ och använda dig av en hävstångseffekt x10, så skulle dollarvärdet på din position vara lika med 10 000 $.

1 % av 10 000 $ är 100 $, så för varje 1 % som marknaden rör sig kan du vinna eller förlora 100 $.

 

När du öppnar en position kan du bestämma om du vill använda hävstång eller inte. Olika instrument har olika max-summor för hävstänger i enlighet med gällande lag, men eToro kan när som helst välja att minska den hävstång som erbjuds.

Följande maximala hävstänger finns definierade av ESMA (European Securities and Markets Authourity) och ASIC (Australian Securities and Investment Commission) och gäller alla handelskunder på eToro:

  • x30 för större valutapar (så som EUR/USD)
  • x20 för mindre valutapar (så som EUR/NZD), guld och huvudindex
  • x10 för tillgångar andra än guld och mindre aktieindex
  • x5 för CFD-kontrakt (värdepapper) och ETF:er
  • x2 för kryptovaluta-CFD:er

 

 Vänligen notera att användandet av hävstång medför en högre grad av risk, eftersom hävstångseffekten ökar exponentiellt för både vinster och förluster. Om du använder hävstång i handel och marknaden går mot dig, så kommer förlusten per "pip" vara större än om hävstången inte hade använts.

Alla handelskunder som uppfyller vissa kriterier kan välja att ansöka om att bli en utvald professionell /grossistkund för att inte omfattas av dessa begränsningar. Vänligen läs mer på vår sida som är dedikerad för professionella handlare.

Det är viktigt att vara medveten om att kunder med statusen utvald professionell eller grossistkund inte har rätt till samma skydd som handelskunder har enligt australiensisk lag, ASIC, CySEC eller FCA-bestämmelserna.

Klicka här för mer information om hävstångseffekten.