Hur beräknas rollover-avgifterna för olja och naturgas?

eToro erbjuder Spot CFD-priser på olja (OIL) och naturgas (NATGAS) så att du kan öppna positioner som inte omfattas av ett kontrakt som löper ut.

Priset på Spot CFD-kontraket härrör från de två kommande terminskontrakten på den underliggande råvaran. Terminskontraktet med närmast förfallodatum kallas Front. Terminskontraktet med näst närmast förfallodatum kallas Next. Så snart det föregående kontraktet löper ut är det pris vi erbjuder samma som Front-månadskontraktet. När Front-månadskontraktet löper ut blir Next-månadskontraktet Front-månadskontraktet.

Mellan dessa två utgångstidpunkter flyttas priset gradvis längs en kurva från Front-priset till Next-priset, oavsett marknadskrafterna. För att kompensera den vinst eller förlust som gjorts från denna rörelse, inkluderar den nattavgift som eToro tillämpar för olja (OIL) och naturgas (NATGAS) en justering som krediterar eller debiterar en dags rörelse längs kurvan.

 

Från och med den 22 februari 2019 är rollover-avgifterna (nattavgifterna) på nya och öppna spotpositioner på energi (olja och naturgas)*:

För (långa) KÖP-positioner:
- {[(2,5 % * pris)/365] + [1/NumDays * (Next – Front)]} * enheter


För (korta) SÄLJ-positioner:
- {[(2,5 % * pris)/365] - [1/NumDays * (Next – Front)]} * enheter
 

Där:

  • Det årliga påslaget divideras med 365 för att få fram det dagliga påslaget

  • NumDays: Antal dagar mellan utgångsdatum för aktuellt (front) och nästa kontrakt

  • Next: Oljepriset för nästa kontrakt

  • Front: Oljepriset för aktuellt (front) kontrakt

  • Enheter: Antalet enheter i positionen

 

*Förklaringen ovan motsvarar en uppåtgående terminskurva. På en nedåtgående kurva är KÖP- och SÄLJ-avgifterna de omvända.

En mer detaljerad förklaring av hur avgifter beräknas hos eToro finns i det här blogginlägget. Vår fullständiga förteckning över avgifter finns på vår webbplats.