Betalar eToro utdelning?

Ja, det gör vi.

 

Ditt konto kan antingen krediteras eller debiteras om du handlar med aktier, börshandlade fonder eller index som betalar en utdelning.

  • Om du har en KÖP-position får du utdelning till ditt tillgängliga saldo.
  • Om du har en SÄLJ-position dras utdelningen från ditt tillgängliga saldo.

 

Du måste inneha positionen innan marknaden öppnar på dagen för utdelningsbehörighet, den s.k. X-dagen, för att utdelningen ska gälla.

  • Om du har en CFD-position kommer utdelningen att återspeglas på ditt tillgängliga saldo på utdelningsdagen.
  • Om du har en position som är säkrad med den verkliga tillgången får du utdelningen på ditt tillgängliga saldo på betalningsdagen.

 

Att få utdelning är i vissa fall och jurisdiktioner beskattningsbart. Procentandelen källskatt beror på lagarna i det land där företaget som utfärdar utdelningen är baserat. Observera att du efter att ha fått utdelningen fortfarande kan vara skattskyldig beroende på ditt hemland och om landet har ett tillämpligt skatteavtal.