Stöder eToro hard forks?

Här på eToro förstår vi vikten av forks som ett sätt att upprätthålla och förbättra kryptotillgångars blockkedjenätverk. Vi följer kontinuerligt protokollutvecklingen och arbetar hårt för att säkerställa att kundernas pengar är säkra under dessa händelser.

 

Om en hard fork på en viss blockkedja går igenom med enighet, kommer förändringen att gå obemärkt av eToro-klienter som har den kryptotillgången. Om en kommande hard fork har potential att dela den specifika blockkedjan inför dock eToro ett handelsstopp tills mynten i fråga är stabila.

 

När en hard fork delar upp blockkedjan resulterar detta i lägre likviditet och ibland extrem volatilitet. Därför är ett handelsstopp väsentligt för att hålla eToro-kundernas pengar säkra. Vid en hard fork utvärderar eToro-teamet det nya myntets säkerhet och likviditet, och undersöker säkerhetsproblem i protokollet eller klientprogramvaran.

 

Så snart villkoren tillåter, och om värdet på det nya myntet är en väsentlig del av värdet av det ursprungliga myntet, utvärderar teamet om det är möjligt att lägga till det nya myntet i eToros utbud. Vår första prioritet är alltid att lägga till det nya myntet (om det har ett betydande värde) i vårt utbud, men om det inte är möjligt kompenseras ägarna av eToro i dollar för det nya myntet så snart som möjligt efter att eToro erhållit den nya kryptotillgången. 

 

Våra kriterier för att stödja kryptotillgången som genomgått en hard fork är följande:

  1. Säkerhet: Vi stöder inte mynt som har potential att sätta våra användares säkerhet i fara.
  2. Teknik: Det nya myntets tekniska infrastruktur måste vara förenlig med våra egna tekniska begränsningar.
  3. Likviditet: För att stödja ett nytt mynt måste det erbjuda tillräcklig likviditet på marknaden.
  4. Efterlevnad: Vi måste se till att den nya kryptotillgången överensstämmer med de regleringsbegränsningar som eToro lyder under.

 

Kundpengarnas säkerhet är avgörande och är alltid den viktigaste faktorn i vår bedömning. Om vi bestämmer oss för att vi säkert kan stödja den nya kryptotillgången, meddelar vi våra kunder om detta.