Hur säkras mina mynt? (eToro Wallet)

eToro Wallet är säkrat av flera signaturer, beteendeanalys och maskininlärning. Detta görs för att ge våra kunder bästa möjliga säkerhet och för att vi ska kunna identifiera och förebygga potentiella hot från skadliga tredje parter.