Vad innebär det att överföra ett mynt? (eToro Wallet)

Överföring av mynt avser en åtgärd där mynt tas ut från eToro-plattformen och sätts in i plånboken. För att överföra mynt måste du öppna fönstret Redigera affär i Portföljen. Under ”Investerat” har berättigade användare möjlighet att överföra.

Positionerna stängs när transaktionen är klar. Det kan ta upp till en arbetsdag för att behandla överföringen. Från att överföringen har behandlats av oss kan det ta ytterligare ett tag innan mynten visas i plånboken. Denna extra tid beror på blockkedjan. Under tiden som vi behandlar överföringsbegäran visas positionen som väntande överföring i portföljen.