Vad innebär det att konvertera ett mynt? (eToro Wallet)

Att konvertera mynt innebär att byta en typ av kryptotillgång till en annan kryptotillgång. Konvertera kryptotillgångar genom att välja det mynt som du vill konvertera från och det mynt som du vill konvertera till. Du blir sedan ombedd att ange önskat antal i enheter.