Varför varierar spreaden?

Spreaden på eToro varierar.

Spreadar kan variera per instrument beroende på marknadsförhållanden. Instrument som vanligtvis är mer flyktiga är mer mottagliga för större variationer i spread än andra, mer stabila instrument.

Det innebär att spreaden du får vid öppningen och stängningen av en position inte kan förutsägas helt. eToro strävar dock efter att tillhandahålla de bästa möjliga priserna hela tiden och arbetar endast med de främsta likviditetsleverantörerna.

Spreadarna på vår avgiftssida representerar den minsta möjliga spreaden för ett visst instrument och bör därför endast användas som riktlinje.