Finns det en maximal affärsstorlek?

Som en del i vår strävan att främja ansvarsfull handel finns det vissa begränsningar för storleken på varje affär:

 

1) Varje instrument har ett maximalt antal tillåtna enheter per position.

2) Varje konto har en maximal tillåten exponering (investerat belopp x hävstång) per hävstångsnivå på varje instrument. Dessa begränsningar är till för att minska riskerna vid handel med hög hävstångseffekt.

 

Om du försöker öppna en position som skulle ta ditt kontos nettoexponering i öppna positioner över den tillåtna gränsen, får du följande felmeddelande: ”Kunde inte öppna positionen. Din exponeringsnivå med vald hävstång är för hög. Testa att använda lägre hävstång.” Du kan försöka öppna positionen med ett lägre investerat belopp eller med lägre hävstångseffekt.