Vad är ”Väntar på stängning”?

En position kan endast stängas när marknaden i fråga är öppen.

 

Om du klickar på ”Stäng”-knappen när marknaden är stängd (till exempel under helger eller marknadsuppehåll) skapas en order att stänga affären när marknaden öppnar igen. Positionsraden visar ”Väntar på stängning” tills marknaden öppnar igen. Positionen stängs sedan till den första tillgängliga kursen på marknaden.

 

Medan en position är i statusen ”Väntar på stängning”, har du möjlighet att klicka på ”Avbryt” för att hålla positionen öppen.

 

Om du slutar kopiera en handlare som handlar på marknader som för tillfället är stängda, skapas order att stänga de kopierade affärerna när marknaderna öppnar igen. Hela kopieringen förblir i statusen ”Väntar på stängning” tills alla affärer i kopieringsförhållandet är stängda. Pengarna i kopieringen flyttas tillbaka till ditt tillgängliga saldo först när hela kopieringen är stängd. Det är inte möjligt att avbryta stängningen medan kopieringen är i statusen ”Väntar på stängning”.