Måste jag betala skatt på mina affärer?

Det är kundernas ansvar att beräkna och betala tillämpliga skatter i det land eller de länder där de har sin skattehemvist.

 

Du kan använda information från ditt kontoutdrag för att beräkna den beskattningsbara inkomst som du kan behöva inkludera i din självdeklaration.

 

eToro kan bli skyldiga att lämna denna information till din lokala skattemyndighet, i enlighet med Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) och CRS (Common Reporting Standard). Klicka här för mer information.

 

OBS! Att få utdelning är beskattningsbart i vissa fall och jurisdiktioner. I dessa fall drar eToro en viss procentandel i skatt beroende på lagstiftningen i det land där företaget som utfärdar utdelningen ingår. Klicka här för mer information.