Hur beräknar jag pipvärdet?

Du kan beräkna pipvärdet för en affär genom att använda Pipkalkylatorn och ange antalet enheter i rutan ”Storlek på handeln”.

 

Att känna till pipvärdet kan hjälpa dig att beräkna provision per affär.

 

Formeln är följande:

  • Instrument prissatta till 4 decimaler: Enheter x 0,0001 x omvandling till USD = pipvärde
  • Instrument prissatta till 3 decimaler: Enheter x 0,001 x omvandling till USD = pipvärde
  • Instrument prissatta till 2 decimaler: Enheter x 0,01 x omvandling till USD = pipvärde
  • Instrument prissatta till 1 decimal: Enheter x 0,1 x omvandling till USD = pipvärde

 

Instrument som har USD som motvaluta (listad som den andra valutan efter basvalutan) kräver ingen konvertering och därför kommer ”konvertering till USD” att vara 1.

 

 

Exempel 1: Låt oss beräkna pipvärdet för en GBP/USD-affär med 7 000 enheter.

 

GBP/USD prissätts till 4 decimaler, så vi multiplicerar antalet enheter med 0,0001.

 

7 000 enheter x 0,0001 = 0,7

 

GBP/USD har USD som motvaluta, så ingen omvandling krävs.

 

0,7 x 1 = pipvärde på 0,70 dollar

 

 

Exempel 2: Låt oss beräkna pipvärdet för en GBP/JPY-affär med 7 000 enheter.

 

GBP/JPY prissätts till 2 decimaler, så vi multiplicerar antalet enheter med 0,01.

 

7 000 enheter x 0,01 = 70

 

GBP/JPY har JPY som motvaluta, så vi måste konvertera den siffran till USD, basvalutan på ditt eToro-konto.

 

70 x 0,0093 (aktuell JPY/USD-växelkurs i skrivande stund) = pipvärde på 0,65 dollar

 

 

Information om hur man beräknar mängden enheter för en affär finns här.