Hur beräknar jag provisionen per affär?

Formeln för att beräkna den provision som vi tar ut per affär är följande:

 

Pipvärde x spread vid positionens stängning = provision

 

Spreaden vid stängning av positionen är skillnaden mellan köpkursen och säljkursen när affären stängdes.

 

Mer information om hur man beräknar pipvärdet finns här.