Vad är skydd mot negativt saldo?

Det är möjligt att ditt tillgängliga saldo blir negativt. Detta kan inträffa när hela ditt tillgängliga saldo placeras i öppna positioner och nattavgifter debiteras eller handelsförluster uppstår. I de flesta fall förblir kontosaldot positivt.

Vid sällsynta tillfällen kan marknadsförhållanden göra att ditt kapital blir negativt. I dessa fall kommer eToro att utföra ett margin call: vi stänger alla dina öppna affärer. Som en del av vår policy för skydd mot negativt saldo absorberar vi förlusten och återställer ditt kapital till noll.

Detta innebär att du aldrig kan förlora mer pengar än du har satt in på ditt eToro-konto.