Hur mycket skatt dras från min utdelning?

Att få utdelning är beskattningsbart i vissa fall och jurisdiktioner. Procenten källskatt som eToro drar beror på olika faktorer och skiljer sig från fall till fall.

Utdelning för amerikanska aktier och börshandlade fonder

I allmänhet är källskattesatsen för en kontantutdelning som betalas av ett amerikanskt företag 30 %. I de fall där ECI (effektivt ansluten inkomst) betalas, är skattesatsen 37 %.

Utdelning för icke-amerikanska aktier och börshandlade fonder

Procenten källskatt beror på lagarna i ursprungslandet.

Att fastställa en akties ursprungsland för skatteskäl är en komplicerad process, eftersom reglerna varierar från land till land. Det kan vara det land där företaget som emitterar utdelningen är beläget eller där dess effektiva ledning och kontroll finns. I de fall där ett företag anses ha sin skattehemvist i flera länder, fastställer tillämpliga skatteavtal vilket land som har rätt att ta ut skatt. eToro tar denna information från en tillförlitlig databas och justerar varje utdelning med lämplig källskattesats på daglig basis.

Tabellen nedan visar de typiska skattesatserna enligt ursprungslandet. Det är viktigt att notera att dessa siffror är vägledande och därför endast bör användas som riktlinjer.

 

Ursprungsland

Källskatt för utdelning

Belgien

30 %

Danmark

27 %

Finland

30 %

Frankrike

28 %

Hongkong

0 %

Irland

25 %

Italien

26 %

Kanada

25 %

Nederländerna

15 %

Norge

25 %

Österrike

27,5 %

Portugal

25 %

Schweiz

35 %

Spanien

19 %

Storbritannien

0 %

Sverige

30 %

Tyskland

*26,375 %

 

*25 % plus tilläggsavgift