Hur förvarar eToro mina pengar?

Dina pengar (med undantag för marginal) hålls på segregerade bankkonton eller på segregerade konton hos ett annat auktoriserat företag som kan vara en affiliate till oss (d.v.s. hålls separat från våra egna pengar), i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Såvida vi inte samtycker till att göra det separat för dig, betalar vi inte ränta för några kundpengar som vi förvarar, och om ränta ackumuleras på sådana pengar ska det inte anses vara en del av kundens pengar och kommer inte att krediteras ditt konto.