Hur ställer jag in Stop Loss?

En Stop Loss (SL) är obligatorisk för alla positioner förutom KÖP-positioner utan hävstång.

 

I det här exemplet investerar vi 1 000 dollar i en KÖP-position på platina – det betyder att vi förväntar oss att platinapriset ska öka i värde.

 

  1. Klicka på STOP LOSS för att ställa in din SL enligt en specifik kurs på marknaden. Ange en kurs, eller använd knapparna + och - för att justera SL en pip i taget. I detta exempel är SL inställd på kursen 484,3. Så om priset sjunker till 484,3 kommer Stop Loss att utlösas och positionen stängs automatiskt.

 

  1. Du kan också klicka på knappen BELOPP för att se och ställa in SL som ett monetärt belopp. I det här exemplet motsvarar en SL-kurs på 484,3 -500 dollar – det innebär att Stop Loss utlöses om affären förlorar 500 dollar och positionen stängs automatiskt.

 

  1. Eftersom detta är en KÖP-position utan hävstång, har du möjlighet att klicka på Ingen SL för att helt ta bort Stop Loss.

 

Du kan justera din Stop Loss när som helst medan affären är öppen. Följ dessa steg för att göra detta:

  • Klicka på relevant affär i din portfölj för att öppna fönstret ”Redigera affär”.
  • Klicka på STOP LOSS. Om det för närvarande inte finns någon Stop Loss och du vill lägga till en, klicka på Ställ in SL.
  • Justera din Stop Loss-inställning.
  • Klicka på Uppdatera för att spara ändringen.

 

OBS! När affären är öppen är det möjligt att utöka din Stop Loss över den högsta Stop Loss som är möjlig när du öppnar en affär. Detta medför debitering av pengar från ditt tillgängliga saldo. Mer information finns här.