Vad är en andel av en aktie?

En andel är en del av en aktie som är mindre än en hel aktie. Med andelar av aktier kan du köpa aktier baserat på det dollarbelopp du vill investera, vilket innebär att du kan få en andel av en aktie, en hel aktie eller mer än en aktie. 

 

Andelar kontra hela aktier som erbjuds av eToro

Andelar

Hela

Utdelning eller ränta för att inneha en andel av en aktie tillhandahålls proportionellt efter en företagshändelse. 

Utdelning eller ränta för att inneha en aktie tillhandahålls per aktie efter en företagshändelse. 

eToro innehar aktier för kundens räkning och transaktionen registreras i eToros system i kundens namn.

Aktierna ägs enligt principen ”gemensamma ägare” av kunden och eToro. Detta innebär att du för den köpta andelen av aktien har samma fördelar och ekonomiska fördelar som ”vanliga” ägare till aktien.

Ingen hävstång 

Marknadsrisken förblir densamma 

Företagsåtgärder behandlas på samma sätt när det gäller en hel aktie eller en andel av en aktie, i proportion till din andel i aktien.

 

Fördelar med eToro

 • Det krävs mindre kapital för att investera i aktier eftersom kunder kan köpa en del av aktien.
 • Kunder kan investera i olika aktier (t.ex. diversifiering av risk) med samma kapitalbelopp.
 • Mäklar- och transaktionsavgifter för transaktioner vid aktieköp tas bort.
 • eToro använder inte rösträtt eftersom aktierna förvärvas under statusen ”gemensamma ägare”.
 • Enkel åtkomst till finansmarknaderna genom att öppna ett konto hos eToro
 • Tillgång till eToros sociala flöde för marknadsuppdateringar och utbyte av åsikter med andra investerare
 

Nackdelar med eToro

 • Kunderna avstår från sin rösträtt 
 • Aktier kan inte överföras utanför eToros plattform.
 • Alla börsnoterade aktier är inte tillgängliga ännu på eToro-plattformen.
 

Varför eToro erbjuder andelar av aktier

 • eToro är en plattform med flera tillgångar som erbjuder flera investeringsalternativ samt utbildning till sina kunder så att de kan investera klokt.
 • Andelar av aktier gör det möjligt för våra kunder att investera i icke-komplexa instrument till ett överkomligt pris och därmed diversifiera sina portföljer genom att också handla med icke-komplexa instrument.
 • Andelar av aktier gör att våra kunder kan börja investera i ”riktiga aktier”med mycket mindre startkapital, utan de risker som är förknippade med andra typer av komplexa finansiella instrument.
 

Vad händer om ett företag går i konkurs och en kund innehar en andel av en aktie?

 • Kunden behåller fortfarande andelsräntan. Om konkursförvaltaren (eller administratören/likvidatorn) inte kan överföra delar av rättigheterna till en annan mäklare (eller förvaringsinstitut) kan de dock behöva likvidera (sälja) andelsräntan och returnera det monetära värdet till dig.
 

Aktiekurserna som investerare ser på eToro-plattformen

 • Aktiekurserna baseras på NASDAQ:s livekurser för amerikanska aktier och CBOE för europeiska aktier.
 

Företagsåtgärder behandlas på samma sätt när det gäller en hel aktie eller en andel av en aktie, i proportion till din andel i aktien.

 • Utdelningar: När utbetalningen av kontantutdelningen har bekräftats laddar eToro upp kompensation per aktie (andelar får det relativa beloppet i enlighet med ditt innehav).
 • Splittar: Vi tillämpar samma splitförhållande för alla dina innehav på samma dag som börsen.
 • Omvänd split: Samma som för vanliga splittar. Samma förhållande tillämpas på alla innehav på ikraftträdandedagen.
 • Rättighetsfrågor: När det gäller företagsemissioner distribuerar vi inte rättigheterna, utan kontantmotsvarigheten till företagsåtgärden. Det belopp som ska kompenseras beräknas i enlighet med slutkursen med tillämpning av den angivna justeringsfaktorn. Betalningen behandlas till dig efter att vi har likviderat alla de rättigheter vi fått från förvaringsinstitutet på handelsdatumen för rättigheterna.