eToro introducerar
nästa generations investeringsprodukt:

CopyPortfolios

“Det är som att ha tusentals traders som arbetar för dig! ”Yoni Assia, CEO och grundare, eToro

eToro är en plattform för flera tillgångar som erbjuder såväl investeringar i aktier och kryptovalutor som handel med CFD-tillgångar.
CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 66 procent av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär. Jag förstår
CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. Läs mer
Jag förstår

Förbättrade temainvesteringar

Det finns två typer av CopyPortfolios som du kan investera i: Top Trader Portfolios som består av de mest framgångsrika och hållbara handlarna på eToro, och Market Portfolios som slår samman CFD:er, råvaror eller börshandlade fonder under en vald marknadsstrategi.

CopyPortfolios syftar till att hjälpa investerare minimera långsiktiga risker och främja tillväxtmöjligheter genom att ta copy trading till en högre nivå och skapa diversifierade investeringar.

Kom igång idag

  1. Välj den CopyPortfolio som passar din strategi.

  2. Skriv in det belopp du vill investera.

  3. Klicka på knappen ”Investera” och du har nu en helt allokerad portfölj.

Nästa generations portfölj

När du har investerat i en CopyPortfolio förvaltas ditt kapital professionellt av eToros investeringskommitté. Prestationen hos varje CopyPortfolio analyseras på djupet och ombalanseras automatiskt för att maximera utfallspotentialen.

Investera som
världens ledande finansinstitutNYHET

Som en del i eToros företagsvision att öppna de finansiella marknaderna för alla har vi bjudit in våra strategiska partners att skapa sina egna CopyPortfolios. Gå med nu och investera på samma sätt som världens ledande finansanalysföretag och toppresterande institut*.

Investeringsförvaltare?Låt oss bli partners

Vi erbjuder dig att skapa din egen CopyPortfolio med oss.

Läs mer
*Ditt kapital löper risk. Denna strategi har tagits fram exklusivt för eToro och är möjligen inte en kopia av den exakta sammansättningen eller resultaten hos en benchmarkportfölj, beroende på instrumenttillgängligheten på eToros plattform. Ombalansering av portföljens sammansättning görs av eToro utifrån offentliga uppgifter och kan försenas. Tidigare avkastning är inte en indikation på framtida resultat. Detta är inte ett investeringsråd.

Betrott företag

En global ledare inom fintech sedan 2007

Säkert

Dina pengar är skyddade av branschens ledande värdepappersprotokoll

Sekretess

Vi uppger aldrig dina personuppgifter utan ditt medgivande

Vanliga frågor och svar

Vad är CopyPortfolios?

CopyPortfolios är investeringsinstrument som slår samman ett antal finansiella tillgångar. Tillgångarna väljs och väljs igen utefter en i förhand bestämd strategi.

Vad är skillnaden mellan Top Trader Portfolios och Market Portfolios?

En Top Trader CopyPortfolio består enbart av handlares portföljer, där var och en av handlarna som kopieras för att ingå i portföljen väljs utifrån den strategi som valts för CopyPortfolio. En CopyPortfolio som till exempel riktar in sig på att bara ta toppresterande, långsiktiga investerare väljer sådana investerare utifrån deras resultat med betydande fondallokering som en del av deras portfölj. En Market CopyPortfolio, å andra sidan, består endast av finansiella tillgångar och inte av handlare, så portföljen kan bestå av aktier, ETF:er, index, råvaror eller valutor.

Finns det något lägsta belopp att investera?

CopyPortfolios arbetar som flera handlare, och alla arbetar för dig samtidigt. Det finns därför många underliggande positioner som öppnas för din räkning. Därför är lägsta belopp som får investeras i CopyPortfolios 5 000 USD.

Hur länge kan jag räkna med att mina pengar ska vara investerade i en CopyPortfolio?

Även om det inte finns något hinder att avsluta investeringen när som helst, är CopyPortfolios strukturerade som medel- till långsiktiga investeringsinstrument, vilket kräver längre investeringsperioder.

Kan jag avsluta min investering när som helst och få tillbaka mina pengar?

Ja. Du kan avsluta din investering när som helst, till aktuell marknadskurs. Medan vissa marknader är stängda kan det emellertid vara så att delar av din portfölj ligger i avvaktan på stängning tills marknaderna öppnar igen.

Vilken avgift tar eToro för tjänsten?

Till skillnad mot ett traditionellt investmentbolag, förekommer inga förvaltningsavgifter i samband med investering i CopyPortfolios. Däremot medför de underliggande finansiella transaktionerna som initieras av en CopyPortfolio eToros spreads. Gå tillden här sidan för att se våra priser.

Vilka avkastningar bör jag sikta på när jag skapar en CopyPortfolio med eToro?

Per definition är CopyPortfolios avsedda att vara en mer lågriskinriktad investeringskanal och siktar därför på att ge upp till tvåsiffrig årlig avkastning, samtidigt som risken förknippad med investeringen hålls på en låg nivå. Däremot kan, liksom vid all investering i kapitalmarknader, vinst inte garanteras, och du bör bara investera vad du har råd att förlora.

Hur och när återbalanseras min CopyPortfolio?

Över tid rör sig enskilda ETF:er i en diversifierad portfölj upp och ned, och driver bort från sina målvikter. Till exempel stiger i allmänhet aktier snabbare på lång sikt än börshandlade fonder vilket innebär att andelen aktier i din portfölj ökar i jämförelse med andelen börshandlade fonder.

En ombalanseringsmekanism stänger och öppnar positioner regelbundet för att tillgångskvoten ska bibehållas och CopyPortfolios strategi upprätthållas. Ombalanseringsperioden ändras från en CopyPortfolio till en annan, och av prospektet för din CopyPortfolio framgår hur ofta din CopyPortfolio ombalanseras.